Vivaldi en Oenema

Vivaldi en Oenema

Magnificat - Bart Oenema    -     Voor koor, orkest en sopraan.

 

Maria, zwanger van Jezus, bezoekt haar nicht Elisabeth, op dat moment zwanger van Johannes de Doper.

De ontmoeting tussen de twee zwangere vrouwen is een geliefd thema in de kunst. Componisten hebben zowel de begroetingstekst van Elisabeth als de lofzang van Maria op muziek gezet.

Bart Oenema: 'Bij het schrijven van dit Magnificat heb ik mij laten inspireren door dit beeld van de twee zwangere vrouwen. Twee heilige vrouwen, maar in mijn beeld zijn het vooral twee zwangere vrouwen. In dit stuk gaat het ook over de gevoelens die dat bij toekomstige ouders oproept. Intense blijdschap, maar ook het besef hoe kwetsbaar een kind is en een soort oerdrift die loskomt om het kind te beschermen. Maar vooral het idee van hoop. Een kind herbergt de hoop in zich op een betere toekomst.

Emoties die ik heb geprobeerd te verklanken in dit Magnificat.

 

Het stuk opent met de eerste drie delen.

De tekst in het latijn beschrijft de vreugde van Maria over haar zwangerschap. Hierna volgt "Ik geef je de wereld" een lied waarin een aanstaande moeder van nu reflecteert op haar zwangerschap. Op die manier haal je de abstracte onbevlekte ontvangenis van Maria naar onze eigen tijd. Ik merkte bij de uitvoeringen dat dit lied heel sterk werkt doordat het publiek een tekst heeft van nu. Ook gaven mensen aan dat ze daardoor ineens ook veel meer betrokken waren bij het latijn. Wat toch abstracter is.

Het thema van Ik geef je de wereld keert daarna terug in het Et Misericordia en nog een keer in een pianosolo. Op die manier breng ik de hedendaagse tekst in verband met het oude teksten in het Latijn.

Tussen het Fecit Potentiam heb ik het liedje "Nooit meer Kind” geplaatst. Dit is een lied over een kind dat aan de verkeerde kant van de wereld is geboren. Want dat is altijd de eerste vraag die bij mij boven komt wanneer er in de latijnse tekst wordt gezegd; "Hij heeft de kracht van zijn arm getoond, en de machtigen van troon gestoten”. Dan vraag ik me af; hoe zit het dan met alle dictators en andere machtswellustelingen die zorgen dat er zoveel ellende is in de wereld? Doet de sterke arm van god daar ook wat aan. Want ik zie het niet. Dat is de strekking van het lied "Nooit meer kind"

Muzikaal vormt dit lied een eenheid met het Fecit Potentiam en wijst vooruit naar het Esurientes. Muzikaal schetst het Esurientes het beeld van iets wat eigenlijk niet mogelijk is (namelijk een hele rare grote melodische sprong die ook nog eens dissonant is, die klinkt als een mooie prettige melodie) wel mogelijk maakt. Dit verklankt dat ondanks dat wij zo gewend zijn aan grote ongelijkheid in de wereld er toch een mogelijkheid is tot een harmonie.

De delen daarna spelen de hele tijd met die twee werelden. Een ideale wereld tegenover een grimmige realiteit. Uiteindelijk eindigt het stuk weer met toch weer een soort hoop en blijdschap in het slot Gloria.

 

Bart Oenema, zanger, componist en arrangeur, schreef ook het eerder door Sappho uitgevoerde Requiem voor Alzheimer.

 

 ========== 

 

Gloria - Vivaldi     -      Voor koor, orkest, twee sopranen en alt.

 

Met het Gloria in de mis wordt er een link gelegd tussen hemel en aarde. Het is het gezang dat de engelen aanheffen wanneer God op aarde in een kribbe is gekomen. De hemel opent zich en drommen engelen vullen de kerkruimte om dit met aardse gelovigen te zingen. Vivaldi schreef zijn beroemde Gloria in D waarschijnlijk in 1715 voor de ‘engeltjes’ van het Pio Ospedale, een meisjesweeshuis in Venetië.

De dames zongen dit Gloria achter de schermen in de kerk, omdat de aanblik van deze vrouwen wel eens kon afleiden van de gedachte aan God. Het Gloria in D klinkt hemels en machtig, het roept precies het gevoel op dat past bij het ‘glorieuze’ moment in de mis dat de hemel zich lijkt te openen. Je moet je dan voorstellen dat je ook in een kerk bent waar dat gevoel in beeld wordt bevestigd.

Beeld, ruimte, liturgie en muziek kunnen dan perfect samenvallen.

 

Antonio Vivaldi (1678), Italiaanse violist, priester en componist, schreef meer dan zevenhonderd composities in het instrumentale als het vocale genre.   

Kijk voor praktische informatie op de contactpagina en op  het aanmeldformulier .